Per-Øvyind Sørbø likar å la tankane flyge bak årane i robåten sin. Ver med når han sjøset den, og ut på vårens første rotur. Filma og redigert av Truls Kleiven