Liv Signe tek ikkje attval – 16 år er nok

Liv Signe Navarsete, Sp, har gjeve valnemnda melding om at ho ikkje stiller til attval ved neste stortingsval.