– Sjølv elevar som var skeptiske til mobilforbod i skulen, opplever no ein betre skulekvardag.

Artikkelen er over 1 år gammel