Legg opp til kraftig reduksjon på barnebillettprisane på kinoen i Florø

FLORØ: Prisane på utleige av kommunale bygg i Florø og Måløy skal samkøyrast. Eit av resultata kan bli vesentleg lågare prisar på barnebilletten på kino i Florø.