Kor mange vedtak som ingen hugsar eller bryr seg om har politikarane gjort opp gjennom åra?