Laurdag syng Alice for første gong på mamma Esma sitt språk

For første gong syng Alice Kucevic Hugøy på serbisk – i Norge, vel å merke. Det gler mor Esma.