Lanserer western-kulisse i ny steinbrotsplan

Bremanger Quarry foreslår å spare den nordlege fjellryggen på Aksla, for særleg å redusere negative konsekvensar for landskap og kulturminne i Vingen.