«Siri»(58) sel sex for å betale rekningane sine: – Eg møter hovudsakleg folk i forhold

For fem år sidan bestemte ho seg. Ho var uføretrygda, hadde dårleg helse, mange rekningar å betale og ting var i ferd med å kollapse. Ho såg ingen annan utveg.