Det finst ei rekke uskrivne reglar for kjærleik. Helene og Kenneth bryt dei aller fleste av dei

Då Kenneth og Helene ikkje lenger greidde å skjule kjærleiken, måtte dei be NATO om lov til å bli kjærestar.
Publisert