Rigmor låg i senga 22 timar i døgnet, men fekk høyre at ho «berre var utmatta». Så kom den eigentlege forklaringa

Av

LANDET RUNDT: I 2015 fekk Rigmor Irene Bakken ein medisin som snudde livet på hovudet: – Som å bli født på ny, fortel ho.