Her går det gale for bileigaren: – Det er nok berre Eli Hagen og eg som klarar dette!

Den uheldige mannen skulle berre eit ærend i Lillestrøm. Ein augneblinks dårleg merksemd gjorde derimot at bilen hans stod fast i ei trapp.