– Vil vurdere om vi skal forhandle eller ikkje

Leiar i Sogn og Fjordane Bondelag, Anders Felde, viser til at Staten sitt tilbod vil føre til at inntektsgapet mellom bøndene og andre grupper aukar.