– Lakseselskapa må dele meir av kaka, meiner utvalsleiar

Av

Lakseselskap bør betale meir skatt fordi dei tener stort på at dei får bruke naturressursar eksklusivt, meiner fleirtalet i lakseskattutvalet.