Svært så ujamn start på laksesesongen

FLORØ: I somme elvar har det vore superfiske, andre stadar i fylket er fangstbøkene nesten tomme etter opningsveka av laksefisket.