Statens vegvesen la onsdag på nytt asfaltdekke på vegen på Fv 616- på strekningar mellom Smørhamn og Isane. 

Det var manuell dirigering og ledebil på plassen. Statens vegvesen varsla venting i periodar på inntil 30 minutt på grunn av vedlikehaldsarbeid. Arbeid i tunnelar på strekninga. Arbeidet er planlagt sluttført i løpet av dagen den 5. juni.