Nølande kyst-ja til vidare museumsfusjon

– Eg fryktar for Kystmuseet og vår eigenart når eigarkommunane i stiftinga ikkje lenger har noko vi skal ha sagt