Gå til sidens hovedinnhold

– Kvifor er ikkje skadeomfanget for sjømatnæringane vurdert? 

– Driftsløyvet er gitt utan at konsekvensane av sjødeponiet er vurdert. Derfor meiner vi at vilkåra for å tildele driftskonsesjonen til Nordic Mining ikkje er oppfylte. 

For abonnentar