Kvasse ord og mistillit i debatt om Breivika båthamn

SVELGEN: – Det er eit grovt overtramp av administrasjon og formannskap å fremje forslag om ei utegløymt løyving til Breivika båthamn på første møte i det nye budsjettåret.