Kvass politisk kastevind for ordføraren

- Det er sterkt kritikkverdig av ordføraren å delta i vindkraftmøte med Olje- og energidepartementet utan at heile formannskapet er orientert.