Kva i all verda meiner du, kommunedirektør Heggheim?

Av

Når vi les kommunedirektør Terje Heggheim sitt fredagsbrev, så undrar vi oss.