Ein av naboane i Krokavegen, Svein Steinhovden, fortel at han aldri har sett liknande før.

– Eg vil tru dei industrifiska på den lokale sildestammen, for det var fem båtar der eit par av dei var kraftige lysbåtar. Eg trudde lysfiske var forbode i fjorden her, fortel Svein.

Notvask eller sildefiske?

På facebook blei det spekulert i om det var fiskebåtar som vaska nøtene sine, men det var det nok ikkje. Gjennom ein app spora Svein opp kva båtar som låg der på mystisk vis i kveldsmørket. Det viste seg å vere fiskebåtar heimehøyrande i Bømlo. "Silver Boy", "Notholmen" og "Silver Bay" var i alle fall namnet på tre av det.

Vi spora opp eigarane til "Silver Boy" og "Notholmen", to fiskefarty som er eigd av selskapet Nyvåg as, som igjen er eigd av Rune Waage. Waage var ikkje å få tak i på søndag. Den største av båtane, "Silver Bay" på 75 fot, er også Hardanger-basert.

– Om det var fiske etter sild som vi veit går i Solheimsfjorden, så er eg bekymra for dei små, lokale sildestammane i fjorden. Dei er viktige for andre fiskestammar, sjøfuglbestanden og lokalbefolkninga. Snurpenøter og lysfiske kan sope opp så mykje sild at det kan ta 10-tals år å byggje dei opp att, meiner Svein.

Svein tipsar oss om å snakke med hobbyfiskar Kristian Kristiansen som også bur i Krokavegen. Kanskje han kan opplyse oss.

Dette er forklaringa

Kristian kan fortelje at han også var vitne til kveldsaktiviteten på fjorden. Han fortel at han har sett liknande båtar før i farvatnet. Rett nok kan det gå lang tid mellom kvar gong.

– Eg brukar somme tider å setje garn i området, og der er jo ofte mykje sild der. No skal jo den norske vårgytande silda (NVG-silda) snart gyte rundt holmane der, kring neste nymåne er det vel, så det er ikkje så rart at dei prøver seg på silda, meiner Kristian.

Opp gjennom åra veit han om fleire som har fått gode fangstar i farvatnet.

– Mellom anna meiner eg at (John Arne) Snilstveit i Stavang ein gong fekk ein fin fangst inn i Keila; vågen som går inn under gangbrua til Kystmuseet, fortel Kristian.

– Veit du om det er lov å lysfiske etter sild i fjorden?

– Ja, det har dei lov til. Men eg kan fortelje deg at dei ikkje fekk noko, humrar han.

Det veit han fordi han har sjekka innmeldingsjournalen til Norges Sildesalgslag.

– Der er det ikkje innmeldt fangst frå nokon av båtane som heldt på utanfor Furuholmen.

– Er det eit teikn på at det står dårleg til med dei sildestammane?

– Nei, det er eg ikkje redd for. Det kjem alltid sigande sild inn fjorden, avsluttar hobbyfiskaren.