Til oversikta

Annonsering

Privat

Grøn linje
Gjeld kjøp og sal, til leige og ønskjer leige

Set inn helsing
Bursdag, vi giftar oss, nygift, jubileum og gullungen

Set inn dødslysing (send e-post ved å klikke)
Annonsefrist kl. 12.00 ein virkedag før innrykk.

Andre annonser (send e-post ved å klikke)
Annonsefrist kl 10.00 to virkedagar før innrykk. 
 

Bedrift

Sjå modulkart
Prisar på papirannonsering. Du når 16.000 lesarar med papirannonse i Firdaposten.

Grøn linje
Gjeld kjøp og sal, til leige og ønskjer leige

Andre annonser (send e-post ved å klikke)
Annonsefrist kl 10.00 to virkedagar før innrykk.

Nettannonsering
Firdaposten.no har om lag 30 000 sidevisningar pr dag og 5000 unike brukarar dagleg.

Mobilannonser
Firdaposten.no på mobil har om lag 6500 sidevisningar og 2300 unike brukarar dagleg.

Distribusjon og innstikk
Vi kan distribuere det du måtte ønskje

Tilsette
Sjå alle våre tilsette her!

 

Kontakt

annonse@firdaposten.no