I det siste har jeg lest mange harmdirrende innlegg i sosiale medier om hvordan de eldres middagstilbud i Vågsøy tilsynelatende blir ofret på budsjettsalderingens alter, ved at det nå legges opp til at Bordgleder KF skal levere også til Vågsøy. Jeg forstår svært godt at mange reagerer med frykt og vemmelse, når virkeligheten fremstår så kynisk som den gjør gjennom brillene til den stadig aktive kommunereverseringsgjengen. Som styreleder i Bordgleder KF har jeg sågar fått spørsmål om hvordan jeg «kan sove om nettene når jeg vil behandle eldre så dårlig». På bakgrunn av disse reaksjonene ser jeg behov for å tilføre ordskiftet noen faktaopplysninger, som forhåpentligvis kan gi folk nattesøvnen og sinnsroen tilbake.

Bordgleder KF er et foretak eid av Kinn kommune, før det av Flora kommune. I 20 år har det kommunale foretaket levert mat til Flora kommunes eldreinstitusjoner og hjemmeboende eldre. På institusjonene våre er Bordgleder fast leverandør til kommunen. For dem som bor i omsorgsbolig eller i eget hjem er leveranse fra Bordgleder noe hver enkelt kunde velger i et marked der det også er andre aktører å velge blant.

For 14 år siden ble jeg valgt inn i bystyret og ble fort «eldregeneralen» i helse og sosialutvalget, til tross for at jeg da var 19 år og yngst. En av de mange sakene jeg engasjerte meg i, sammen med eldrerådets representant i helse og sosialutvalget, var maten de eldre fikk. Et problem vi da så var at maten til mange eldre som bodde i eget hjem, ble kjørt ut varm, og ofte ble stående hos de eldre uten å bli spist før den ble kald. Enten fordi de eldre ikke fikk til å spise selv, fordi de ikke ville spise akkurat da, eller fordi de ikke hadde matlyst i det hele tatt. Det var flere innvendinger til kvaliteten.

Mange av oss engasjerte oss i hvordan mattilbudet til de eldre kunne bli mer tilpasset den enkelte ved at hver enkelt kunne velge meny selv, og hvordan maten kunne leveres med høyere kvalitet og oppleves ferskere. Siden 2015 har jeg vært med i styret for Bordgleder, og siden 1. januar 2020 har jeg vært styreleder. Løsningen som for noen år siden ble valgt var at Bordgleder i stedet for å kjøre ut varm mat heller leverer vakuumert mat som varmes hos den enkelte. Jeg merker meg at dette fremstilles som noe negativt, men dette er en måte å tilberede mat på som er vanlig i restaurantbransjen over hele verden, også på de finere restauranter. Tilbakemeldingene vi får fra våre kunder er at de er mer fornøyde enn de var før, da vi kjørte ut varm middagsmat. Fordelen er at kundene får et større menygrunnlag å velge blant, de får kjørt ut mat til flere dager samtidig, og de får større variasjon med hva de vil spise og når.

Bordgleder omsatte i 2020 for rundt 24 millioner kroner. Hver dag serveres 520 middager fra Bordgleder, og det også på steder vesentlig lengre unna Florø enn Måløy. Det leder meg til en annen kvalitetsindikator for Bordgleders produksjon, nemlig at over 50 % av leveransene våre de siste årene har vært til privat sektor; til over 40 ferjer langs Norskekysten fra Trondheim i nord til Stavanger i sør. Det er ingen forskjell på maten tante Olga på 93 og matrosen på 23 spiser. Slik er det mange og ulike personer som mener noe om produktene våre, og vi er opptatt av å stadig bli bedre. Om ikke vi holder tilstrekkelig kvalitet kan vi lett velges bort. Det er derfor kjekt at vi ser vekst i vårt kundegrunnlag.

Kommunedirektør Heggheim har redegjort i lokalavisene om den økonomiske vurderingen som er bakgrunn for hans tilråding til kommunestyret, om hvorfor han mener det er lønnsomt for Bordgleder å levere mat til eldre og omsorgstrengende i hele kommunen. Bordgleder har vurdert at dette kan gjøres uten å øke bemanningen ved kjøkkenet i Florø, vurderinger som har vært gjenstand for ytterligere kvalitetssikring. Bordgleder har, siden kommunesammenslutningen var et faktum, pekt på at vi burde ha en dialogprosess for samordning av kjøkkenfunksjon i den nye kommunen. Vi ble likevel tatt på sengen da kommunedirektøren i høst foreslo sammenslåing. Som styreleder leste jeg først om forslaget i avisen. En bedre prosess her hadde nok ført til en helt annen mottagelse enn det vi nå har sett.

Avslutningsvis vil jeg benytte anledningen til å skryte av de ansatte ved Bordgleder. Både tidligere og nåværende daglig leder, og alle de ansatte, går på jobb hver dag og bidrar til at våre kunder, unge og eldre, får gode produkter levert fra vårt kjøkken i Florø. Vi driver kontinuerlig kvalitetsforbedring, og er også opptatt av å bidra positivt på flere måter enn gjennom den rene produksjonen. For eksempel besluttet et enstemmig styre i fjor høst, på mitt initiativ, at en av våre flinke og engasjerte kokker skal bruke 50 % av sin arbeidstid ute i omsorgstjenesten for å sørge for ytterligere matglede hos de eldre. Det handler om hvordan maten tilberedes og om å ta del i andre aktiviteter. Som både styreleder ved Bordgleder og pårørende til en beboer på Florø omsorgssenter, ble jeg varm i hjertet da jeg så bilder av Bordgleders kokk som bakte boller med de eldre og de flinke ansatte på omsorgssenteret. Slikt mister i alle fall ikke jeg nattesøvnen av.