Ulvhøj, som har gitt ut boka «Våre ti intelligenser», kjem til Florø i regi av Alternativt Forum.

Det blir fleire arrangement i dagane 8-12. februar. Det blir foredrag måndag i Flora samfunnshus. Tysdag er det både dagkurs for fagpersonar og kveldskurs for alle mulege omsorgspersonar. I dagane etter blir det høve til individuelle konsultasjonar.

«ADHD: Svaret er ikke piller, det finnes fornuftige løsninger», heiter boka der han presenterer sitt syn på diagnosen som blir sett på menneske som har vanskar med å konsentrere seg over tid. Han meiner bestemt at dette ikkje er nokon sjukdom i tradisjonell forstand.

Ulvhøj har også sjølv fått diagnosen, men vel å vinkle det annleis. Han har kasta av seg merkelappen ADHD, og erstatta den med ABBA: Absolutt Begavet, Bare Annerledes.

- Vi er annleis, men ressursterka menneske , påpeikar han.

Les meir om dette på www.alternativtforum.info eller ta kontakt med Anne Grete Brandsøy.

Les artikkel om ADHD.