Fire kunstarar og forfattarar kjem til Standal: –Her blir ein intim med kunsten

STANDAL: Plutseleg skulle fire kunstarar og forfattarar inn i ei stove i øvre Standal.