Kultursatsing kan være avgjerande for Kinn

Eid-ordførar Alfred Bjørlo seier satsinga deira på kultur har gjort til at næringslivet blomstrar i nordfjordkommunen. Per Øyvind Helle er samd og meiner Flora her har eit stort potensial å gripe fatt i på vegen over i Kinn kommune.