"Kven er far min?" er eitt av spørsmåla Elsa har fått

KULTURHISTORIE: Det er for det store arbeidet Elsa Horne har stått i spissen for, med å registrere og digitalisere fotoarkivet etter faren, som er årsaka til invitasjonen.