Søndag framfører korps-kameratane til Gunstein eit minnestykke til hans ære

FLORØ: Søndagens konsert med hornmusikken og Floraskulen brassband blir veldig spesiell.