Kinn slit på kulturfronten

Dei nye kommunane i Sogn og Fjordane: Sunnfjord, Stad og Sogndal har alle stell på kulturen i sine kommunar ut frå norsk kulturindeks. Kinn får derimot utfordringar.