Ein konsertscene som dette er ikkje kvardagskost - spesielt ikkje med havørna svevande over houvda på publikum. Shan trivdest godt!
Anne Marit Seljeseth

Sterke musikkuttrykk på Fanøy

Ein heilt ny konsertarena i Flora vart teken i bruk fredag.
Av
Publisert