Eirik har ikkje sleppt planane om kulturhus på kaikanten

KULTUR: Eirik Husabø har slett ikkje sleppt tanken om eit kulturhus i den gamle Landbruk-bua i Hesteneset.