(Nettavisen økonomi) - Det kommer i stor grad av svekkede priser på kull, gass og CO2, sier handelssjef i Ishavskraft Tom Eirik Olsen.

Kraftbørsen Nord Pool gjør alle omsetninger og oppgjør i euro. Det gjør at forholdet mellom euro og den norske krone har stor effekt på strømprisen.

- Over 90 prosent av strømmen i Norge omsettes på kraftbørsen Nord Pool, og vi er en del av både det nordiske og europeiske markedet hvor kraften omsettes i euro. Den norske kronekursen (mot euro) vil dermed være med å påvirke prisen på kraft, tilsvarende andre internasjonale markeder, sier Stina Johansen, kommunikasjonssjef i Nord Pool, til Nettavisen.

2.000 mer på snittkundene

- Når den norske valutaen svekkes, blir innkjøpsprisen på strøm hos norske kraftleverandører høyere. Kostnadsøkningen faller dessverre i sin helhet på strømkundene, og de blir skadelidende i denne situasjonen, sier handelssjef i Ishavskraft Tom Eirik Olsen.

Den betydelig svekkede kronen har motvirket mye av prisfallet. Målt i euro faller strømprisene mye mer enn i norske kroner. For en norsk strømkunde med normalt forbruk kan dette utgjøre 2.000 kroner mer i året i strøm.

- De siste 17 årene har gjennomsnittsprisen på en euro vært 8,40 kroner. I år har høyeste notering vært på 10,30 kroner. Hvis euroen i 2020 blir på 10,30 vil det gi en økning i strømprisen på over 22 prosent, sier Olsen.

Ikke vedvarende

Han forventer likevel ikke at det er andre faktorer som skal gi økte strømpriser

- I snitt forventer vi at år 2020 skal ende godt under 40 øre/kWh, med gradvis fallende priser årene etter. Det er per i dag ingenting som tyder for vedvarende høye priser, men kronesvekkelsen bidrar altså til at vi har høyere strømregning enn hva vi kunne hatt. Heldigvis er vi langt unna prisnivået vi opplevde i 2018, sier Olsen.