Ordføraren: – Ei alvorleg hending som pregar eit lite lokalsamfunn

Av

Ordførar Ola Teigen fortel at kommunens kriseteam er kalla ut i samband med dødsfallet i Florø tysdag.