Kraftig auke i bruk av kokain i Bergen

FLORØ: Rusmiddelbruken i Vestlandets hovudstad er i endring.