I natt blei 30 takstein lempa ned frå taket på Florø barneskole

FLORØ: Natt til tysdag blei Florø barneskole sitt paviljongbygg ned mot Storevatnet utsett for omfattande hærverk.