20-åring la alt på bordet i retten

Fekk 5000 kroner i bot og 19 dagar betinga fengsel for besittelse av narkotika