Krev full frys av leiarløner og utbyte, viss verksemder skal få korona-støtte

MÅ VERE ÆRLEGE OG SOLIDARISKE: Bedrifter må ikkje snylte og trikse seg til koronastøtte, og leiarløner og utbytte må frysast om ein skal få statleg hjelp, rev Monica A. Paulsen i Negotia.

MÅ VERE ÆRLEGE OG SOLIDARISKE: Bedrifter må ikkje snylte og trikse seg til koronastøtte, og leiarløner og utbytte må frysast om ein skal få statleg hjelp, rev Monica A. Paulsen i Negotia. Foto:

YS-forbundet Negotia strammar no til krava sine mot styremaktene på vegner av arbeidstakarar i verksemder som planlegg å søkje om kompensasjon for korona-tap.

DEL

- Medan vi ventar på at kontantstøtteordninga skal bli offentleggjort på onsdag, kan eg ikkje anna enn å vere bekymra for at dette tiltaket ikkje treffer blink, seier Negotia-leiar Monica A. Paulsen i ei pressemelding.

- Regjeringa vil at ordninga skal gi små og mellomstore bedrifter (SMB) opptil 30 millioner kroner i støtte per bedrift. Jeg deler bekymringa til økonomar om at vi her kan komme til å sjå kreative tilpasningar for å kvalifisere til støtte frå ordninga. No krev ho at arbeidstakarsida følgjer godt med i timen.

Kva med dei som stengde ned?

- Ordninga legg opp til at små og mellomstore verksemder skal få dekt faste kostnader som husleige, forsikringar og liknande. Kravet er at verksemda opplever 30 prosent omsetningssvikt sammenlikna med same månad året før. Det er fare for at bedrifter kan tilpasse omsetninga, slik at dei kvalifiserer til å få støtte. Somme verksemder hadde ikkje anna val enn å stenge dørene då krisa slo inn, medan andre har større høve til å tilpasse seg. Det gjeld å designe den statlege støtta slik at den blir en mest mogleg treffsikker hjelp til dei som treng det mest, seier Paulsen.

Full frys og solidaritet

Negotia-leiaren har tidlegare vore uroa for verksemder som tek ut store utbyte, har høge leiarløner og trekkjer tilbake budsjetterte midlar for tilsette.

- Eit av krava bør vere at leiarløner og utbyte skal frysast. Målet må vere at flest mogleg tilsette har ein jobb å gå til når krisa er over, seier Negotia-leiar Paulsen.

Artikkeltags