Kraftig fall i resultatet for Felleskjøpet

NÆRINGSLIV: Det blir ingen bonus til bøndene som er eigarar, vil årsmøtet innstille på.

DEL

Resultatet før skatt fall med 70 prosent, og resultatet etter skatt med 85 prosent frå 2018 til i fjor, melder Trønder-Avisa.

Medan 2018-resultatet fekk positiv påverknad frå sal av Landkreditt Finans og Landbruksforsikring, fekk 2019-resultatet påverknad andre vegen av valutaeffektar og effektar av Felleskjøpet sitt engasjement i Moelven. Salet av aksjane her, i tillegg til Moelven si drift, gav eit lågare resulatatbidrag enn året før. Det blei også dyrt å importere surfôr frå Island etter tørkesommaren 2018, noko som har hatt merkbart negative utslag på 2019-tala.

I løpet av 2019 investerte Felleskjøpet Agri også 650 millionar kroner i mellom anna butikkar, produksjon og digitale tenester, som skal bidra til å utvikle norsk landbruk i åra som kjem, samstundes som dei la ned fabrikken i Florø med 14 tilsette.

I går vart det også kjent at konsernsjef John Arne Ulvan gjekk av med umiddelbar verknad.


Artikkeltags