Køyrde med rus, utan lappen. I retten tilstod florømannen alt

DOM: Tilstod utan atterhald i retten.