Musikkorpset i Solund feirar siger i fylkesmeisterskapen.