Krava om éin meters avstand, munnbindbruk der meteren ikkje kan overhaldast og påbodet om smitteisolasjon kan komme til å bli fjerna av regjeringa laurdag.

NTB får opplysningane om at meteren og munnbindpåbod stadfesta frå regjeringskrinsar. Også VG og Dagbladet får stadfesta det same frå kjelder.

Kjeldene tek atterhald om at dei siste detaljane på lettane blir i dag tekne, og at det kan komme endringar.

Også påbodet om å isolere seg dersom ein blir koronasmitta, kan bli endra til ei tilråding, skriv VG.

Ifølgje det VG får opplyst, er både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet samde om å fjerne plikta og har levert ei tilråding til regjeringa om dette.

Regjeringa har invitert til pressekonferanse klokka 10 laurdag med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg er òg til stades.