Koronakrisa samlar Nordfjord til innsats - etablerer felles beredskapsteam

KINN: Stryn, Gloppen, Stad, Kinn og Bremanger kommune førebur å samle seg i eit felles beredskapsteam for næringslivet i Nordfjord.