Koronaen tvinger 1. mai-feiringa over på nettet

KINN: Reglane om sosial distansering let seg ikkje kombinere med den tradisjonelle feiringa av arbeidarane sin dag. Men både dei lokale, og dei nasjonale arrangørane veit råd.