Korona-underskot for Helse Førde i mars

Mars 2020 har vore veldig spesiell på grunn av Covid-19-pandemien. Frå fredag 13. mars reduserte Helse Førde planlagd verksemd for å førebu føretaket på Covid-19-pasientar. Dette har hatt store konsekvensar, blant anna for økonomien i perioden.