Korona-lei midtbanespelar (23) har starta med aksjehandel

FLORØ: Dino Omerovic (23) meiner dei tre siste vekene har vore dei kjedelegaste han kan hugse. Så på fritida har han starta med å spekulere i aksjar.