Korona-jubel for 50-årsjubilant

FLORØ: Det er aldri så gale så det ikkje er godt for noko. Beredskapssjefen i Kinn, Robert Endestad er i dag 50 år, og fekk ei positiv oppleving knytt til korona-epidemien.