Korona-døyelegheita i Noreg så langt: 0,6 prosent

Så langt har 0,6 prosent av dei med påvist koronasmitte i Noreg døydd. Talet er klart lågare enn i andre land, men styresmaktene påpeikar at det kan stige.