Kor lang tid tek det å bli eit betre menneske? Det tek 66 dagar.

3600 teikn i tida