– Kommunen kan ikkje gøyme seg bak samtykkekompetansen

FLORØ: Kommunen har ein sjølvstendig plikt til å hjelpe og beskytte dei som er utsett for vald, dei kan ikkje gøyme seg bak samtykkekompetansen, meiner forskar på vald i nære relasjoner.