Kommunelegane i Sogn og Fjordane åtvarer mot smitteimport frå Oslo og Bergen